top of page
COMING OF AGE
In a Copenhagen lockdown 

Samling af alle indsendte bidrag til EssayKonkurrence på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet

"Det er en kæmpe fornøjelse at læse de 19 essays i denne antologi. Som læser efterlades man med et indtryk af, hvor altomfattende Covid-19’s betydning har været i både social og politisk forstand. Mens nogle kigger indad og sætter ord på hvordan den helt nære og intime hverdag under nedlukningen har forvandlet sig, løfter andre det kritiske blik på hvordan en fællesskabsfortælling baseret på nationale værdier skaber udgrænsning af nye medborgere, eller hvordan effekterne af Covid-19 udstiller den enorme socio-økonomiske ulighed, som både findes globalt og inden for enkelte nationer som USA, Brasilien, Indien og Sydafrika.

Essaysamlingen vidner om, at man skal være påpasselig med kun at regne Covid-19 for en sundhedskrise. Det står klart, at for det store flertal har de sociale, kulturelle og økonomiske sider af krisen betydning. Når man ikke må komme på arbejde (hvis man stadig har et), når man ikke må komme i skole eller på uddannelse, når byen står tom, når museer, teatre spillesteder er lukket, når man ikke kan holde guldbryllupsfest, så mærker man på egen krop at samfundet er lukket ned – og det kalder på samfunds faglige analyser. Når regeringen og myn-dighederne anbefaler social afstand, bliver det en sag for et fag som antropologi, hvis primære interesse centrerer sig om sociale relationer. Hvad har Covid-19 gjort ved os? Hvad kommer det til at få af betydning? Det er nogle af de spørgs mål, som behandles i denne antologi." 

- Institutleder Bjarke Oxlund

Antro_omslag_edited.jpg
bottom of page