top of page
BOWLING ALENE
Om lockdown og genåbning af det danske samfund

 

Samling af alle indsendte bidrag til EssayKonkurrence på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet

"Hvordan har Corona-krisen påvirket det politiske leben i kongeriget, Europa og verden? Hvordan har regeringers og offentlige myndigheders magt og regu-lering af befolkningerne forandret sig? Hvordan har det påvirket befolkningernes adfærd og politiske holdningsdannelse? Er der politiske bevægelser i medvind og i modvind, hvorfor og hvordan? Hvor-dan har internationalt samarbejde forandret sig? Og hvordan ser geopolitiske magtstrukturer og magtre-lationer ud under og efter Corona-krisen?
 

22 velformulerede og gode bidrag, der vidner om de statskundskabs-studerendes store faglige engagement i en aktuel krise med mange forskellige politiske problemstillinger og løsningsmuligheder, deres kreative tænkning og skarpe pen." 

- Institutleder Nina Græger

Studieleder Anders Berg-Sørensen

Stats_omslag_edited.jpg
bottom of page