top of page
Banner.png

AFTALE OM LEJE AF SOMMERHUS

 

1. Parterne

Undertegnede Louise Steen Kryger, Udbygade 6, 1.tv, 2200 København N udlejer hermed feriebolig på adressen Søvænget 25, 4500 Nykøbing Sjælland til lejer, hvis data indtastes og sendes via formular til højre på siden.

 

Hvis lejer skulle få brug for at kontakte udlejer i lejeperioden kan det ske på telefon 5364 5843 eller e-mail krygershave@gmail.com.

 

Ved indgåelse af denne lejeaftale erklærer lejer sig at være fyldt 18 år og at være myndig.

 

Det er ikke tilladt for lejer at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

 

2. Det lejede

Det lejede inklusiv den tilhørende grund må maksimalt beboes af 8 personer.

 

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.

 

Det er ikke tilladt at stille telte eller campingvogn op eller at bruge åben ild udenfor grillareal og bålplads eller på anden måde omgås uforsvarligt med det lejede.

 

Rygning er ikke tilladt indendørs.

 

Følgende er tilgængeligt i det lejede

 • Brusebad og toilet

 • Fuldt udstyret køkken med service til 12

 • Opvaskemaskine

 • Vaskemaskine

 • Brændeovn

  • Brænde til brændeovn kan lejer anskaffe sig i nærliggende supermarked.

 • Køleskab og fryseskab

 • Vægmonteret fladskærms-TV

  • TV er tilsluttet internet, men ikke nogen TV-pakke.​

 • 3 senge og 1 sovesofa

 

Lejer skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker.

Linnedpakke indeholdende dyne- og pudebetræk samt badehåndklæde kan forudbookes for et tillæg på 100,- pr. sæt. På afrejsedagen skal alt linned vaskes og hænges til tørre på tørresnor i den overdækkede terrasse inden afrejse.

 

Lejer er forpligtet til at sikre at lejer og dennes ledsagere ikke er til gene for det lejedes naboer eller øvrige omgivelser. Udendørs brug af musik/fjernsyn og lignende er ikke tilladt. Brug af åben ild er ikke tilladt, dog undtaget brændeovnen og grillen.

 

Såfremt lejer eller dennes ledsagere ikke overholder disse regler har udlejer ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel at ophæve lejeaftalen. I så fald tilbagebetales lejebeløbet ekskl. Evt. tilkøb forholdsvist med fradrag for skyldige beløb, dog tilbagebetales max. 50% af det fulde lejebeløb.

 

3. Ind- og udtjekning og nøgle

Lejemålet er tilgængeligt for lejer i den aftalte lejeperiode. Der kan tjekkes ind fra lørdag kl. 14.00 på ankomstdagen og seneste udtjekning på afrejsedagen er lørdag kl. 11.00 .

 

Nøglen til lejemålet udleveres og afleveres efter nærmere aftale.

 

En tabt nøgle skal erstattes med de fulde omkostninger til udskiftning af samtlige låse nøglen passer til.

 

4. Pris og bekræftelse

Lejeprisen aftales særskilt skriftligt på mail, og evt. tilkøb bookes ifm. bekræftelsen af denne aftale.

 

For endeligt at bekræfte aftalen, betaler lejer et depositum svarende til 50% af den samlede lejepris inkl. eventuelle tilkøb. Lejeaftalen er ikke bekræftet før udlejer har registreret betalingen. Lejer har 12 timer efter online-bekræftelse af denne aftale til at overføre depositum via bankoverførsel eller mobilepay. Herefter kan udlejer frit indgå aftale med en anden lejer. Evt. forgæves betalt depositum tilbageføres 100%.

 

Senest 30 dage før ankomstdato indbetales det resterende lejebeløb sammen med depositum på kr. 1.000,- for forbrug af el og evt. efterrengøring.  

 

Aflæsning af el skal ske straks når lejemålet påbegyndes og når lejemålet afsluttes. Det påhviler lejer at fotografere måler og fremsende billedet på mail eller messenger til udlejer straks efter ankomst og lige før afgang. Pris pr. kWh er kr. 2,50

 

Restdepositumbeløb tilbagebetales til lejer senest 3 uger efter lejemålets ophør.

 

5. Rengøring

Lejer er løbende under hele lejemålet forpligtet til at holde det lejede forsvarligt rent.

 

Ved lejemålets afslutning er lejer forpligtet til at foretage en grundig slutrengøring og at aflevere det lejede i rengjort stand, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af mangelfuld rengøring af lejemålet vil rengøring ske for lejers regning.

 

Slutrengøring kan bestilles senest 1 før ankomst til kr. 500,-

 

6. Skader

Lejer er ansvarlig for alt hvad der tilhører lejemålet. Lejer er forpligtet til at erstatte alle skader forvoldt som følge af lejers eller dennes ledsageres brug af det lejede. I det tilfælde at der i lejeperioden opstår skader på lejemålet eller dets inventar er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer om skaderne. Alle skader forvoldt af lejer eller dennes ledsagere vil blive modregnet i det indbetalte depositum. Overstiger skaden det indbetalte depositum, skal det resterende skadesbeløb erstattes inden afrejse. Skader der opdages efter lejers afrejse vil blive udbedret for lejers regning.

 

7. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved det lejede skal meddeles straks efter ankomst til udlejer per telefon og efterfølgende følges op skriftligt gerne med billeddokumentation.

 

Lejer er forpligtet til at give udlejer en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Lejer er ligeledes forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af eventuelle skader.

 

8. Forsikring af lejer

I forbindelse med denne lejeaftale er der ikke fra udlejers side tegnet nogen som helst forsikring til dækning af person- eller tingskade, som måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere. Lejer er selv ansvarlig for person- og tingskade og eventuelt forsikring heraf.

 

9. Afbestilling

Der er ikke fra udlejers side tegnet afbestillingsforsikring. Det påligger lejer selv at tegne en sådan.

 

Lejer kan opsige denne aftale før lejemålets begyndelse.

 

Ved afbestilling indtil 60 dage før ankomst betales 25% af det samlede lejebeløb.

Ved afbestilling indtil 30 dage før ankomst betales 50% af det samlede lejebeløb.

Ved afbestilling indtil 14 dage før ankomst betales 75% af det samlede lejebeløb.

 

Udlejer kan ikke opsige lejeaftalen, når det fulde lejebeløb er betalt.

 

10. Værneting

Værneting er den retskreds hvor i det lejede er beliggende. Er det lejede beliggende uden for Danmark er værneting den retskreds i Danmark hvor udlejer har adresse.

bottom of page